Penafian

Penafian untuk BasahjerukTv

Tarikh Kemaskini: [Tarikh]

Selamat datang ke basahjeruktv. Laman web ini menyediakan maklumat dan hiburan secara umum dan bertujuan untuk memberikan pengalaman positif kepada pengunjung. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat berikut:

1. Maklumat Umum

Laman web ini menyediakan kandungan seperti rencana, ulasan, dan maklumat hiburan. Walaupun kami berusaha sebaik mungkin untuk menyediakan maklumat yang tepat dan berkualiti, kami tidak menjamin kepastian atau kelengkapan maklumat tersebut.

2. Kandungan Pihak Ketiga

Laman web ini mungkin mengandungi pautan atau promosi yang dikendalikan oleh pihak ketiga. Kami tidak bertanggungjawab terhadap kandungan atau amalan privasi laman web pihak ketiga tersebut. Penggunaan laman web mereka adalah atas risiko anda sendiri.

3. Hak Cipta

Semua hak cipta untuk kandungan, logo, dan elemen reka bentuk laman web ini adalah milik basahjeruktv kecuali dinyatakan sebaliknya. Penggunaan tanpa kebenaran bertentangan dengan undang-undang hak cipta yang berkuatkuasa.

4. Kecualian Tanggungjawab

Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan menggunakan laman web ini. Ini termasuk kehilangan data, gangguan perniagaan, atau kerugian lain yang timbul akibat penggunaan laman web.

5. Perubahan Terma dan Syarat

Kami berhak untuk mengemaskini atau mengubah terma dan syarat ini tanpa notis terlebih dahulu. Penggunaan terus laman web selepas perubahan tersebut dianggap sebagai penerimaan anda terhadap terma dan syarat yang diubah.

6. Komen dan Maklumbalas

Kami mengalu-alukan komen dan maklumbalas dari pengunjung. Walau bagaimanapun, kami berhak untuk memadam atau tidak menyiarkan komen yang dianggap tidak sesuai atau melanggar terma dan syarat.

7. Kesesuaian Undang-Undang

Penggunaan laman web ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia. Sebarang pertikaian yang timbul akan diselesaikan di mahkamah yang berada di Malaysia.

Dengan menggunakan laman web ini, anda mengakui bahawa anda telah membaca dan memahami penafian ini. Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat ini, sila berhenti menggunakan laman web ini.

Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut, sila hubungi kami di [email protected]